Aan't sterre tel - 2005

Riku Lätti's award winning album 2005

The album won the GMT Award for Best Male Vocal

download or stream: Aan't sterre tel

Binnen de Zuid-Afrikaanse muziek neemt Riku Lätti een bijzondere plek in. Niet eens zo zeer omdat hij een voortrekkersrol vervult, maar wel omdat hij geen Afrikaanse rip-off is van een bepaalde westerse artiest. Hij gaat veel eigenzinniger te werk, en maakt muziek die niet direct te plaatsen is. De vergelijking die zowel critici als hijzelf graag maken is Beck.

Dat slaat niet zozeer op een muzikale gelijke- nis, maar veel meer op de aanpak. Zeer eclec- tisch, ongepolijst, maar altijd denkend vanuit een goede song. Tijdens zijn optredens weet hij vooral te overtuigen door zijn tomeloze enthousiasme. Hij heeft solo opgetreden als singer-songwriter, heeft experimentele instru- mentele cd's gemaakt, maar ook Police-achti- ge skapunk. Met zijn huidige groep maakte hij de doorbraak-plaat Aan 't sterre tel, een indrukwekkende singer-songwriter-cd die door de critici geprezen werd en hem veel optre- dens en airplay heeft bezorgd.

“Airplay op de grote stations valt nogal tegen. Soms pikken ze er één song uit en dat draaien ze dan eindeloos. Het vervelende is dat die grote stations eigenlijk bepalen welke indruk je maakt op het publiek. Met mijn band speel ik vooral in het underground-circuit.” Maar Riku is al weer met nieuwe dingen bezig. Zo heeft hij in een aantal weken drie Vlaamse muzikanten ingewerkt om zijn repertoire ook in Nederland en België te kunnen brengen. Verder heeft hij samen met een bevriend muzikant Arnaud van Vliet de muziek gemaakt

voor een theaterproject, Radio Lava, dat binnenkort van de grond moet komen. De muziek is gearrangeerd door Jahn Beukes. “Hij is een fantastische klassieke componist die veel grote projecten gedaan heeft. Mijn hele leven lang kijk ik al naar hem op. Met Arnaud had ik het idee voor een project, spe- ciaal voor theater, waar de muziek en de the- ma's van heel klein tot heel groot uitgewerkt zijn. We zouden alles in een week opnemen en dat was het. Ik ontmoette Jahn Beukes op een feestje en hij wilde graag meewerken aan Radio Lava. Door zijn arrangementen is het meteen iets heel anders geworden, maar het resultaat is werkelijk fantastisch.”

Riku heeft diverse cd's in het Engels gemaakt voordat hij in het Afrikaans ging zingen. Dat is geen principiële keuze, maar past meer in zijn houding om steeds nieuwe paden te bewandelen.

“Ik was Engels even zat, dus daarom ben ik in het Afrikaans begonnen. Ik streef wel altijd naar een soort eenheid op een cd, daarom dacht ik dat ik beter een cd helemaal in het 

Afrikaans kon maken.”
Het Afrikaans klinkt in zijn liedjes zeer natuur- lijk, en zoals bij andere artiesten valt bij hem ook op hoe compact de taal is, en hoe goed het zich leent voor rock en folk. Het aantal artiesten dat Afrikaans zingt neemt de laatste jaren dan ook snel toe.
“Rond Afrikaans is een patriottische beweging om de taal sterk te maken, want het wordt niet meer door de staat beschermd. Maar het probleem is nu de kwaliteit van het Afrikaans als je het vergelijkt met toen Afrikaans nog klein was in de kunstuitingen. Toen was de kwaliteit heel hoog. De teksten hadden diep- gang, na meerdere keren lezen of luisteren ontdekte je nog nieuwe betekenissen.”
Er lijkt een nieuw bewustzijn te zijn ontstaan onder de Afrikaners. Riku ziet dat echter als een valse vorm van nostalgie en teveel blijven vasthouden aan het verleden.
“Je ziet dat we weer zoeken naar helden in het pre-apartheidstijdperk, zoals de boerenhelden in de anglo-boerenoorlogen. We weten niet wat we als Afrikaners moeten met de periode van de apartheid, dus gaan we maar terug naar de tijd van voor de apartheid.”

Over de huidige situatie in Zuid-Afrika is Riku vrij pessimistisch.
“Er is geen sociaal vangnet, en dus groeit er een hele generatie jongeren op, zonder goede educatie, zonder toekomstperspectief. De ANC is altijd kapitalistisch ingesteld geweest, ze werkten vooral aan de economische structuur. Ze moeten ook investeren in zaken als onder- wijs. Want dat gebeurt niet en vervolgens pro- beren ze de misdaad via repressie te beteuge- len. Maar criminelen worden dan ook agressie- ver, dat is dus niet de oplossing.”

Toch is Riku nog altijd vrij optimistisch.
“Het lijkt wel wat op Amerika. Alles kan hier, als je wilt kun je alles bereiken. Het is nog steeds een prachtig land, wonderschoon! Johannesburg is een prachtige plek om te wonen. Ik zie de kunstenaars, juist ook van de nieuwe generatie. Ook al ontvangen ze bijna geen support, ze doen het fantastisch.”